HAC ORGANİZASYONU
UMRE ORGANİZASYONU
YURTİÇİ TURLAR
YURTDIŞI TURLAR
FAYDALI LİNKLER
CENNETLE MÜJDELENENLER

e-Posta   YazdırHZ. ABDURRAHMAN

Rasûlullah?ın hayatta iken Cennetle müjdelediği on sahâbîden ve ilk müslümanlardan biri. Kureyş kabîlesinin Zühreoğullarından Hâris?in oğlu olup Câhiliyye devrinde asıl adı Abdulkâ?be veya başka bir görüşe göre Abdu Amr idi.
29/04/2009

HZ. TALHA

Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Sa?d b. Teym b. Mürre b. Katb b. Lüeyy b. Gâlib el-Kuraşî et-Teymî. Künyesi, Ebu Muhmmed?dir. Talha, Cennetle müjdelenen on kişiden biri, İslâm?a giren ilk sekiz kişiden ve Hz. Ebubekir aracılığıyla müslüman olan be
29/04/2009

HZ. SAİD

Hayattayken Cennetle müjdelenen on sahabiden biri. Babası Zeyd b. Amr olup, nesebi Ka?b da Rasûlüllah (s.a.v) ile birleşmektedir.
29/04/2009

HZ. SA?D

Sa?d b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b. Abdi Menaf b. Zühre. Babası Malik b. Vuheyb?dir. Malik?in künyesi Ebî Vakkas olup, Sa?d bu künyeye nisbetle İbn Ebî Vakkas olarak çağrılırdı.
29/04/2009

HZ. ÖMER

İkinci Raşid Halife. İslâmı yeryüzüne yerleştirip, hakim kılmak için Resulullah (s.a.v)?ın verdiği tevhidî mücadelede ona en yakın olan sahabilerden biri.
29/04/2009

HZ. OSMAN

Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi?ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşî el-Emevî; Raşid Halifelerin üçüncüsü. Ümeyyeoğulları ailesine mensup olup, nesebi beşinci ceddi olan Abdi Menaf?ta Resulullah (s.a.v) ile birleşmektedir.
29/04/2009

HZ. EBUBEKİR

Hz. Muhammed (s.a.v.)?in İslâm?ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu?l Kur?an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.
29/04/2009

HZ. EBU UBEYDE

Emînü?l-Ümme lâkabıyla anılan, ilk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere?den olan sahâbî. Asıl adı Amir b. Abdullah b. el-Cerrâh?tır. Kureyş kabîlesinin Fihroğulları?ndandır. Nesebi, Rasûlullah?ın nesebiyle dedelerinden Fihr?de birleşir.
29/04/2009

HZ. ALİ

Resulullah?ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş?ten Fâtıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib?tir. Künyesi Ebu?ı Hasan ve Ebû Tûrab (toprağın babası), lâkabı Haydar; ünvanı Emîru?l-Mü?minin?dir. Ayrıca ?Allah?ın Arslan
29/04/2009

HZ. ZÜBEYİR

Zübeyr b. el-Avvam b. Huveylid b. Esed b. Abdi?l-Uzza b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka?b. b. Lüeyy el-Kuraşî el-Esedî. Büyük oğlu Abdullah?tan dolayı \"Ebû Abdillah\" diye çağrılırdı.
29/04/2009
  DUYURU VE HABER ARŞİVİ     DÜNYA DİLLERİNDE KURAN-I KERİM MEALLERİ     DUYURU VE HABER ARŞİVİ     2019 YILI HAC PROGRAMLARIMIZ AÇIKLANMIŞTIR.     2019 ŞUBAT-MART-NİSAN UMRE PROGRAMLARI  
RAJA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
BÜYÜK KARAMAN CAD. TAYLASAN SOK. NO:2 34083 FATİH - İSTANBUL
TEL: +90 212 534 16 24  FAKS: +90 212 534 16 29
info@rajatour.net     www.rajatour.net