HAC ORGANİZASYONU
UMRE ORGANİZASYONU
YURTİÇİ TURLAR
YURTDIŞI TURLAR
FAYDALI LİNKLER

e-Posta   Yazdır 

2011 YILI HAC MÜRACAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 
1)   Müracaatlar; 25 Nisan - 06 Mayıs 2011 tarihleri arasında   “Kayıt Yenileme”   ve “İlk Defa Kayıt Yaptırma” şeklinde Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edilecek müracaat form dilekçe ile doğrudan müftülüklere yapılacaktır.
2)   Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler;    nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleycek,     Müftülükler de   kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecekdir.
3) İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 15.-TL 'yi ilgili bankaya yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.
4) Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu,   müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kur’aya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.
5) Önceki yıllarda müracaatı olduğu halde 2010 yılında kayıt yeniletmemiş olanlar ile 2010 yılında   kesin kayıt sırası gelmesine rağmen kaydını yaptırmamış olanların 2011 yılı hac müracaatları, ilk defa müracaat edenler statüsünde değerlendirilecektir.
6) 2011 yılında çekilecek kur’a sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.
7) Müracaatlarda; sadece eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kur’aya girme talepleri kabul edilecektir. 
8) Anne veya babasının pasaportunda kayıtlı olmayan ve ferdi pasaportu bulunan çocuklar için de ebeveyniyle birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya internet yoluyla elektronik ortamda yapılacaktır.
9) Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat edenlerin bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.
10) Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yenilemesi diğerinin ise ilk defa kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kur’aya da tek numara ile katılacaklardır.
11) Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.
12) Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur’a çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.
13) Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
14) Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını yukarıda   belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.
15) İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlarda bilgi eksikliğinden "Grup Başı"   olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.
16) Hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen takribi fiyat ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında   mutlaka işaretleyeceklerdir.
A. Normal :
a) Kadın ve erkekler ayrı ayrı odalarda olmak üzere, her bir odada en fazla 5 kişi bir arada kalacaktır.
b) Banyo ve tuvaletler   ortak kullanılacaktır.
c) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.
B. Müstakil:
a) Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda tercihe göre 2 veya 3 kişi kalacaktır.
b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.
C. Otel:
a) Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda 2 veya talep halinde 3 kişi kalacaktır.
b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe usulü verilecektir.
 
* Yukarıda belirtilen hac konaklama türlerinde, Hareme mesafesi 1 Km’den uzak olan yerlere servis konulacaktır.
 
17) Müracaatta belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür   değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.
 
18) Müracaat formunda   16 ve 17'nci maddelerde yer alan bilgiler istatistiki amaçla sorulmuştur.
 
19) Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.
 
ÖNEMLİ NOT: Geçen yıllara göre hizmet kalemlerinde meydana gelen artışlar dikkate alınarak, hac ücretlerinde takribi fiyat aralıkları verilmiştir.
  2020 HAC PROGRAMLARIMIZ AÇIKLANMIŞTIR.     DUYURU VE HABER ARŞİVİ     DÜNYA DİLLERİNDE KURAN-I KERİM MEALLERİ     DUYURU VE HABER ARŞİVİ  
RAJA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
BÜYÜK KARAMAN CAD. TAYLASAN SOK. NO:2 34083 FATİH - İSTANBUL
TEL: +90 212 534 16 24  FAKS: +90 212 534 16 29
info@rajatour.net     www.rajatour.net