HAC ORGANİZASYONU
UMRE ORGANİZASYONU
YURTİÇİ TURLAR
YURTDIŞI TURLAR
FAYDALI LİNKLER

e-Posta   Yazdır2013 YILI HAC MÜRACAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR


1-Müracaatlar; 04 - 22 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
      a) 2012 yılında kur'aya katılanlardan hacca gidemeyenlerin  “Kayıt Yenileme”  işlemleri Başkanlığımızca elektronik ortamda otomatik olarak yapılacak ve bunlar kayıt yenilemiş sayılacaktır. Ancak;  2012 yılı tercihlerinden; il, ilçe, hac konaklama türleri ve kur’aya birlikte gireceği kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yapabileceklerdir. Değişiklik yaptırmak istemeyenlerin herhangi bir müracaat yapmasına gerek yoktur.
      b) 2013 yılında hacca gitmek üzere “ilk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 15.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaatlarını Başkanlığımız  “http://hac.diyanet.gov.tr”  internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.


2-Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler;   nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene vereceklerdir.


3- İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 15.-TL'yi aşağıdaki bankalardan herhangi birine yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir. 
a)  T.C. Ziraat Bankası,                              b) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
c)  Türkiye Halk Bankası,                           ç) Ak Bank A.Ş.,
d)  Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş.    e) Asya Katılım Bankası A.Ş.  
f)   Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.         g) Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.


4-Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kur’aya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir. 5-2013 yılında çekilecek kur’a sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.


6-Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile,  hiç bir akrabalık bağı olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kur’aya girme talepleri kabul edilecektir. 


7- Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya internet yolu ile yapılmasına. Bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise  ön kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.


8- Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat edenlerin bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır. 
9- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yenilemesi diğerinin ise ilk defa kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kur’aya da tek numara ile katılacaklardır.


10- Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.


11- Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur’a çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.


12-   Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.


13- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını yukarıda belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.


14-  İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlarda bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.


15-  Hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan  hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında  mutlaka işaretleyeceklerdir.


16- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.
 

Hac Konaklama Türleri ve Bu Türler İçin Kiralanacak Bina ve Otellere İlişkin Kriterler
Hacca gidecek vatandaşlarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ve Harem’e olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. 
 

a)  NORMAL KONAKLAMA TÜRÜ:

Bu türde genel olarak;  
Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhanesi ve irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı ve en çok 5 kişinin birlikte kalacağı odalarda konaklama yaptırılacaktır. Mekke’de Hareme en fazla 7 km., Medine’de  ise Merkeziye’de veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır. Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari  4 m² ’ye 1 kişi düşecek  şekilde konaklama yaptırılacaktır.
Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 25 - 45 gün arasında belirlenecektir.  

 TAHMİNİ KONAKLAMA ÜCRETİ :  2.730 - 3.100 AVRO
  
b) MÜSTAKİL KONAKLAMA TÜRÜ:


 Bu türde genel olarak; 
Mekke’de Hareme  en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziye’de veya Hareme  en fazla 700 metre mesafede yer alan,  standart otel hizmeti verilmeyen binalar kiralanacaktır. İçinde tuvalet, banyo ve buzdolabı bulunan,  2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Mekke’de müstakil konaklama türündeki hacılar ile normal konaklama türündeki hacılar aynı binada iskan ettirilmeyecektir. Medine’de ise Merkeziye’deki yeni binaların genelde müstakil konaklama tür standardında inşa edilmesi sebebiyle, uçak programlarının zorunlu kılması halinde, müstakil konaklama tür 3 ve normal konaklama tür kriterlerine uymak kaydıyla bu binalarda aynı anda her iki türdeki hacı adayları da iskan ettirilebilecektir. Müstakil odalı konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri taşımayan binaların, bu türler için kullanılmasına izin verilmeyecektir. Bu konaklama türü, binaların hareme takribi uzaklıklarına ve verilecek hizmet durumlarına göre 3 ayrı kategoride düzenlenebilecektir.

Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 15 - 30 gün arasında belirlenecektir.

TAHMİNİ KONAKLAMA ÜCRETİ:  4.000 - 5.000 AVRO
1- Müstakil – 1:  Hareme olan mesafesi; 0 - 1500 metre arasında olacaktır.
2- Müstakil – 2:  Hareme olan mesafesi; 1501 - 3500 metre arasında olacaktır.
 

c) OTEL KONAKLAMA TÜRÜ:

Bu türde genel olarak;
Mekke ve Medine standartlarına göre lüks oteller ile yıldızlı statüde olup, günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren oteller kiralanacaktır.  Bu otellerde 2 veya talep olması halinde 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Anlaşmaya göre 2 veya 3 öğün açık büfe yemek verilecektir.

Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzaklıklarına
göre 2 ayrı kategoride organizasyon düzenlenebilecektir.
TAHMİNİ KONAKLAMA ÜCRETİ :  5.750 AVRO ve ÜZERİ
1- Otel - 1;  
Mekke’de Hareme en fazla 700 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan lüks otellerden birinde konaklama yaptırılacaktır.   
Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün arasında belirlenecektir. 
2- Otel - 2; 
Mekke’de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan, yıldızlı statüde hizmet veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.
Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün arasında belirlenecektir.
 

* Yukarıda belirtilen hac konaklama türlerinde, Hareme mesafesi  1 Km’den uzak olan yerlere servis konulacaktır.
** Kesin kayıt tarihi ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacağından yukarıda belirtilmiş olan ücretler tahmini ücretlerdir.
 

  2020 HAC PROGRAMLARIMIZ AÇIKLANMIŞTIR.     DUYURU VE HABER ARŞİVİ     DÜNYA DİLLERİNDE KURAN-I KERİM MEALLERİ     DUYURU VE HABER ARŞİVİ  
RAJA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
BÜYÜK KARAMAN CAD. TAYLASAN SOK. NO:2 34083 FATİH - İSTANBUL
TEL: +90 212 534 16 24  FAKS: +90 212 534 16 29
info@rajatour.net     www.rajatour.net