HAC ORGANİZASYONU
UMRE ORGANİZASYONU
YURTİÇİ TURLAR
YURTDIŞI TURLAR
FAYDALI LİNKLER
2014 YILI HAC KAYITLARI

e-Posta   Yazdır2014 YILI HAC MÜRACAATLARIYLA İLGİLİ OLARAK 
İlgi : Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 05/02/2014 tarihli ve 2014/02 sayılı kararı. Suudi Arabistan makamlarınca Kâbe ve çevresinde yapımı devam eden genişletme çalışmalarının henüz bitmediği, 2013 yılında uygulamaya konulan %20 kontenjan indiriminin 2014 yılında da devam edeceğinden;
1) 2014 yılında yeni müracaat alınmayacaktır.
2) 2007-2013 yılları arasında hac müracaatında bulunan ve 2013 yılı hac kur’asına katılmasına rağmen hacca gidemeyen tüm hacı adaylarının kayıtları 2014 yılı için Başkanlığımızca yenilenecektir. 
3) 2007 yılından itibaren kesintisiz olarak kayıt yaptırıp kur’aya gireceklerden; hac konaklama türü tercihi ve adres değişikliklerine fırsat tanımak için 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabileceklerdir. 
4) 2007 yılında kayıt yaptırıp, müteakip yıllarda da yanına mahrem ve yakınını almak sureti ile birliktelik yaparak kayıt yeniletenlerden bağlantılarından ayrılmak isteyenler, 2014 yılı hac kurasına katılmak üzere 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek kayıt işlemlerini yaptıracaklardır. Müracaat etmeyenler ise bu haklarından vazgeçmiş sayılacak ve birliktelikleri muhafaza edilerek 2014 yılı hac kur’asına alınmayacaklardır. 
5) 2013 yılından hakları 2014 yılına devredilen hacı adaylarından;
a) Diyanet İşleri Başkanlığına kayıtlı iken gönüllü veya kura sonucu haklarını 2014 yılına devredenler, kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı olduğu il müftülüğüne müracaat ederek “2014 Yılı Haccı İçin Diyanete Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alarak Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonuna, 
b) Acentaya kayıtlı kayıtlı iken gönüllü veya kura sonucu haklarını 2014 yılına devredenler ise kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı olduğu il müftülüğüne müracaat ederek “2014 Yılı Haccı İçin Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alarak Başkanlıkla sözleşme imzalayan her hangi yetkili bir acentaya,2013 yılında kayıtlı oldukları hac konaklama türlerine göre kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 
c) Ayrıca, 2013 yılında kayıtlı bulunduğu hac konaklama türünden bir üst hac konaklama türüne geçmek isteyenlere müsaade edilecek ve geçmek istedikleri hac konaklama türünün 2014 yılı fiyatları uygulanacaktır. 

Hac Kuraları 
1) 2014 yılı hac kur’ası; 20 Mart 2014 Perşembe günü, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık bir şekilde sadece 2007 yılında kayıtlı olup, 2013 yılına kadar kesintisiz kayıt yeniletenler arasından çekilecektir. 
2) 2013 yılından haklarını gönüllü veya kur’a sonucu 2014 yılına devreden hacı adayları kuraya tabi tutulmayacaklardır. 
3) Kur’a; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri “Normal, Müstakil ve Otel” hac konaklama türlerinde, güncelleşen listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilecek, kur’a çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmayacaktır. 
4) İşlemler tamamlandıktan sonra kur’a sonuçları Başkanlığımızın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulanabilecektir. 

Hac Kesin Kayıtlarına İlişkin Hususlar; 
1) Hac kesin kayıtları 24 Mart - 04 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 
2) Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarından Başkanlığımız organizasyonunu tercih edenler, kesin kayıtlarını il müftülüklerden yaptırabileceklerdir. 
3) Kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının, kayıt aralıklarıyla tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kayıt aralıkları internet ortamında yayımlanacaktır. 
4) Kesin kayıtların her bir ilde hac konaklama türlerine göre 2013 yılından 2014 yılına ertelenen kontenjan hariç, Diyanet %60, acentalar %40 oranı korunacaktır. 
5) 2014 yılı haccı için çekilecek kur’ada kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı bulunduğu ilin İl Müftülüğüne başvuracaklar, bunlardan Diyanet’e kayıt yaptırmak isteyenlere “2014 Yılı Haccı İçin Diyanete Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi verilecek, Başkanlıkla sözleşme imzalayan acenta organizasyonlarına kayıt yaptırmak isteyenlere ise “2014 Yılı Haccı İçin Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi verilecektir.
6) Hacı adayları kesin kayıt sıralarını müftülüklerden ve Başkanlığın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
7) Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kaydını yaptırmayanlardan süresi geçtikten sonra müracaat edenlere her hangi bir kayıt hakkı verilmeyecektir. 
8) Kesin kayıt hakkı elde edenlerden her hangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır. 
9) 2007 yılından itibaren kesintisiz olarak kayıt yenileten hacı adaylarından, 2014 yılında çekilecek kur’a sonrası kesin kayıt hakkı elde edemeyenler ise 2015 yılında kur’asız olarak hacca götürüleceklerdir. 

2014 Yılı Hac Konaklama Türleri ile Bina Ve Otellere İlişkin Kriterler: 
Hacca gidecek vatandaşlarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ve Harem’e olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. 

a) Normal Hac Konaklama Türü:
Bu türde genel olarak;
- Mekke ve Medine’de oda içinde veya gerekli mahremiyet tedbirleri alınmak kaydı ile odaya ait banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhanesi ve irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı ve en fazla 5 kişinin birlikte kalacağı odalara sahip binalarda konaklama yaptırılacaktır. 
- Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır. 
- Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır. 
- Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 25 - 40 gün arasında belirlenecektir.
- Medine’de kalma süresi en az 4, en çok 8 gün olarak belirlenecektir.

b) Müstakil Hac Konaklama Türü:
Bu türde genel olarak;
- Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalar kiralanacaktır. 
- İçinde tuvalet, banyo ve buzdolabı bulunan, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. 
- Mekke’de müstakil konaklama türündeki hacılar ile normal konaklama türündeki hacılar aynı binada iskan ettirilmeyecektir.
- Medine’de ise Merkeziyedeki yeni binaların genelde müstakil konaklama tür standardında inşa edilmesi sebebiyle, uçak programlarının zorunlu kılması halinde, müstakil konaklama tür ve normal konaklama tür kriterlerine uymak kaydıyla bu binalarda aynı anda her iki türdeki hacı adayları da iskan ettirilebilecektir.
- Müstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri taşımayan binaların, bu türler için kullanılmasına izin verilmeyecektir.
- Bu konaklama türü, binaların hareme takribi uzaklıklarına ve verilecek hizmet durumlarına göre 2 ayrı kategoride düzenlenebilecektir.
- Medine’de kalma süresi en az 4, en çok 8 gün olarak belirlenecektir.
1- Müstakil - 1;
- Hareme olan mesafesi; 0 - 4000 metre arasında olacaktır. 
2- Müstakil - 2;
- Hareme olan mesafesi; 4001 - 7000 metre arasında olacaktır. 
- Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 15 - 30 gün arasında belirlenecektir.

c) Otel Hac Konaklama Türü:
Bu türde genel olarak;
- Mekke ve Medine standartlarına göre lüks oteller ile yıldızlı statüde olup, günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren oteller kiralanacaktır. 
- Bu otellerde 2 veya talep olması halinde 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. 
- Anlaşmaya göre 2 veya 3 öğün açık büfe yemek verilecektir.
- Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzaklıklarına göre 2 ayrı kategoride organizasyon düzenlenebilecektir.
1- Otel - 1;
- Medine’de Merkeziyede, Mekke’de ise Hareme en fazla 700 metre mesafede, bulunan lüks otellerden birinde konaklama yaptırılacaktır.
Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün arasında belirlenecektir.
2- Otel - 2;
- Mekke’de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziyede yer alan, yıldızlı statüde hizmet veren otellerde konaklama yaptırılacaktır. 
- Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün arasında belirlenecektir.
  2020 HAC PROGRAMLARIMIZ AÇIKLANMIŞTIR.     DUYURU VE HABER ARŞİVİ     DÜNYA DİLLERİNDE KURAN-I KERİM MEALLERİ     DUYURU VE HABER ARŞİVİ  
RAJA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
BÜYÜK KARAMAN CAD. TAYLASAN SOK. NO:2 34083 FATİH - İSTANBUL
TEL: +90 212 534 16 24  FAKS: +90 212 534 16 29
info@rajatour.net     www.rajatour.net